นอนดีกรี
    ◇  การเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
    ◇  หลักสูตรการศึกษาระยะสั้น
    ◇  การสมัครขอรับทุนสถาบันขงจื่อ

สถาณะปัจจุบัน: เว็บไซต์ > นอนดีกรี > หลักสูตรการศึกษาระยะสั้น

หลักสูตรการศึกษาระยะสั้น

หลักสูตรการอบรมภาษาจีน

โปรแกรมอบรมภาษาจีนระยะสั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรจีน เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

1.หลักสูตร :
ภาษาจีนเพื่อการพูดและการฟัง, การบรรยายวัฒนธรรมจีน, การฝึกปฏิบัติวัฒนธรรมจีน ฯลฯ

2.ค่าใช้จ่าย :
8000 หยวนต่อหนึ่งภาคการศึกษา

3.เวลาเปิดรับสมัครเวลาเปิดอบรม :
เวลาเปิดรับสมัคร : ตลอดปียกเว้นวันหยุดฤดูหนาวและวันหยุดฤดูร้อน
เวลาเปิดอบรม      : เดือนตุลาคมและเดือนมิถุนายน

หลักสูตรการอบรมแบบ Non-Degree

1.เวลารับสมัคร :
ตลอดปียกเว้นวันหยุดฤดูหนาวและวันหยุดฤดูร้อน

2.ค่าใช้จ่าย :
3000 หยวนต่อหนึ่งเดือน

3.ขั้นตอนการสมัคร :
ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร (ภาษาอังกฤษ) ด้วยตนเองหรือส่งผ่านทางอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (School of International Studies) โดยทางมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากเอกสารได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ทางมหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือรับรองการเข้าศึกษาผ่านทางอีเมล์ และจะส่งหนังสือรับรองการเข้าศึกษาฉบับจริงและเอกสารสำหรับการสมัครวีซ่าเพื่อศึกษาในประเทศจีน (JW202) ให้กับผู้สมัครทางไปรณีย์

4.ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : The School of International Studies, Wenzhou Medical University, Chashan Campus,   Wenzhou City  325035
โทรศัพท์ : 0086-577-86699031  86699033   แฟกซ์ : 0086-577-86699031
อีเมล์ : wzmczs@126.com
เว็บไซต์ : http://sis.wzmc.edu.cn/

 
ลิขสิทธิ์ ? 2015 โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว     浙ICP备12004924号
ที่อยู่ : โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน