ปริญญาตรี
    ◇  โบรชัวร์การเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
    ◇   เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัคร
    ◇  ใบสมัครสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สถาณะปัจจุบัน: เว็บไซต์ > ปริญญาตรี > โบรชัวร์การเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

โบรชัวร์การเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

หลักสูตรการสมัครสำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศ(ปริญญาตรี)

1.หลักสูตรอุดมศึกษา
สาขาวิชา :
ปริญญาทางการแพทย์, MBBS (Bachelor Degree of Clinical Medicine and Surgery)
ปริญญาทางทันตกรรม, BDS (Bachelor Degree of Dentistry and Surgery)
คุณสมบัติ :
อายุตั้งแต่ 18-30 ปี, เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศ,  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา, มีคะแนนผ่านเกณฑ์, สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง, ยอมรับและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
ระยะเวลาการศึกษา : 6 ปี
ค่าใช้จ่าย : ค่าเทอม 30,000 หยวนต่อปี , ที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก 4000 หยวนต่อปีต่อคน

2.เวลาการเปิดรับสมัครและเปิดภาคการศึกษา
เวลาการเปิดรับสมัคร : เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี
เวลาเปิดภาคการศึกษา : เดือนตุลาคม

3.ขั้นตอนการสมัคร
ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร (ภาษาอังกฤษ) ด้วยตนเองหรือส่งผ่านทางอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (School of International Studies) โดยทางมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากเอกสารได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ทางมหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือรับรองการเข้าศึกษาผ่านทางอีเมล์ และจะส่งหนังสือรับรองการเข้าศึกษาฉบับจริงและเอกสารสำหรับการสมัครวีซ่าเพื่อศึกษาในประเทศจีน (JW202) ให้กับผู้สมัครทางไปรณีย์
หมายเหตุ : ผู้ถนัดซ้ายไม่สามารถสมัครในหลักสูตรทัตกรรมได้ (BDS)

4.ติดต่อสอบถาม
ที่อยู่ : The School of International Studies, Wenzhou Medical University, Chashan Campus,   Wenzhou City  325035
โทรศัพท์ : 0086-577-86699031  86699033   แฟกซ์ : 0086-577-86699031
อีเมล์ : wzmczs@126.com
เว็บไซต์ : http://sis.wzmc.edu.cn/

 
ลิขสิทธิ์ ? 2015 โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว     浙ICP备12004924号
ที่อยู่ : โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน