แนะนำ
    ◇  มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว
    ◇  เกี่ยวกับ SIS
    ◇  แนะนำเวินโจว
    ◇  ติดต่อเรา

สถาณะปัจจุบัน: เว็บไซต์ > แนะนำ > มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว

มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว

มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว (Wenzhou Medical University, WMU) ได้รับหนังสือรับรองเพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษาจากต่างประเทศเข้าศึกษาในปีค.ศ.1996 และได้สถาปณาโรงเรียนสำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศ (School of International Studies) ในเดือนเมษายนปีค.ศ. 2006 เปิดสอนในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในปีค.ศ.2007 ทางมหาวิทยาลัยได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากกระทรวงการศึกษาของประเทศจีนให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแรกเริ่มในการเปิดสอนปริญญาการแพทย์คลินิก หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ และในปีค.ศ.2008และ2013 มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจวสามารถชนะรางวัลในระดับภูมิภาค “ โรงเรียนสำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศยอดเยี่ยมมลฑลเจ้อเจียง (Zhejiang Provincial School of Higher Education for Foreign Students Excellence Award) “ ในส่วนของเกียรติคุณระดับชาติทางมหาวิทยาลัยได้รับรางวัล “ โรงเรียนสำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศชั้นนำ (Foreign Students Education Spearhead Award) “ในปีค.ศ.2009และ2014 นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับทุนการศึกษา (Chinese National Scholarship for Foreign Students) เพื่อมอบให้กับนักศึกษาจากต่างประเทศในปีค.ศ.2011

มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจวถือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยทางด้านการแพทย์ที่ใหญ่และมีความพร้อมที่สุดในมลฑลเจ้อเจียง หลักสูตรที่เปิดสอนครอบคลุมถึงหลักสูตรปริญญาทางการแพทย์ (Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery, MBBS) และหลักสูตรปริญญาทางทัตกรรม (Bachelor of Dental Surgery, BDS) โดยทั้งสอนหลักสูตรเปิดสอนในภาคภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจวมีนักศึกษาเต็มเวลาจากต่างประเทศมากกว่า 700 คน จาก 52 ประเทศทั่วโลก ทั้งจากเอเชีย, แอฟริกา, ยุโรป, อเมริกา และออสเตรเลีย และนอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศมากกว่า 100 คนจากหลากหลายประเทศทั่วโลก ในเดือนกันยายนปีค.ศ.2013เป็นปีแรกในการสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษาจากต่างประเทศโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 22 คน ปริญญาเอก 3 คน และหลักสูตรปริญญาโท-ปริญญาเอก 11 คน นอกจากการเรียนการสอนทางด้านการแพทย์แล้ว มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจวยังมีการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่รับรับทุนการศึกษาจากสถาบันขงจื่อ (Confucius Institute) อีกด้วย ทางมหาลัยได้ร่วมมือกับสถาบันขงจื่อในหลากหลายประเทศร่วมถึงสถาบันขงจื่อในประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพา และสถาบันขงจื่อในประเทศสหรัฐอเมริกา New York the College of Optometry

 
ลิขสิทธิ์ ? 2015 โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว     浙ICP备12004924号
ที่อยู่ : โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน