นอนดีกรี
    ◇  การเรียนภาษาจีนและวัฒนธรรมจีน
    ◇  หลักสูตรการศึกษาระยะสั้น
    ◇  การสมัครขอรับทุนสถาบันขงจื่อ

สถาณะปัจจุบัน: เว็บไซต์ >  นอนดีกรี >  หลักสูตรการศึกษาระยะสั้น 

หลักสูตรการศึกษาระยะสั้น

หลักสูตรการอบรมภาษาจีน

 โปรแกรมอบรมภาษาจีนระยะสั้นมุ่งเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนภาษาจีนและวัฒนธรรจีน เพื่อสร้างโอกาสและประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

1.หลักสูตร :
 ภาษาจีนเพื่อการพูดและการฟัง, การบรรยายวัฒนธรรมจีน, การฝึกปฏิบัติวัฒนธรรมจีน ฯลฯ

2.ค่าใช้จ่าย :
 8000 หยวนต่อหนึ่งภาคการศึกษา

3.เวลาเปิดรับสมัครเวลาเปิดอบรม :
 เวลาเปิดรับสมัคร : ตลอดปียกเว้นวันหยุดฤดูหนาวและวันหยุดฤดูร้อน
 เวลาเปิดอบรม      : เดือนตุลาคมและเดือนมิถุนายน

 

หลักสูตรการอบรมแบบ Non-Degree

1.เวลารับสมัคร :
 ตลอดปียกเว้นวันหยุดฤดูหนาวและวันหยุดฤดูร้อน

2.ค่าใช้จ่าย :
 3000 หยวนต่อหนึ่งเดือน

3.ขั้นตอนการสมัคร :
 ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารการสมัคร (ภาษาอังกฤษ) ด้วยตนเองหรือส่งผ่านทางอีเมล์ของมหาวิทยาลัย (School of International Studies) โดยทางมหาวิทยาลัยจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หากเอกสารได้รับการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง ทางมหาวิทยาลัยจะส่งหนังสือรับรองการเข้าศึกษาผ่านทางอีเมล์ และจะส่งหนังสือรับรองการเข้าศึกษาฉบับจริงและเอกสารสำหรับการสมัครวีซ่าเพื่อศึกษาในประเทศจีน (JW202) ให้กับผู้สมัครทางไปรณีย์

4.ติดต่อสอบถาม
 ที่อยู่ : The School of International Studies, Wenzhou Medical University, Chashan Campus,   Wenzhou City  325035
 โทรศัพท์ : 0086-577-86699031  86699033   แฟกซ์ : 0086-577-86699031
 อีเมล์ : wzmczs@126.com
 เว็บไซต์ : http://sis.wzmc.edu.cn/
 

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว     浙ICP备12004924号
ที่อยู่ : โรงเรียนนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยทางการแพทย์เวินโจว มลฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน